top of page

 

 Speak App ApS ejes og drives af logopæderne Ida Kroner og Pernille Olsen. Begge har vi mange års erfaring med  logopædisk udredning og intervention.

 Speak Apps mål er at udvikle digitale læremidler, der sætter den specialiserede logopædiske viden i spil, i bogstavelig  forstand. Dermed ønsker vi at gøre den logopædiske træning mere motiverende, nærværende og let tilgængelig for en  større gruppe brugere.

 

 Udover Udtaleappen til træning af skelne- og udtalevanskeligheder hos de 3-6årige børn, og udviklet med økonomiske  midler fra Oticon Fonden, arbejder Speak App også på at udvikle Læseappen, der er planlagt til at udkomme ultimo  2016. Læseappen er økonomisk muliggjort af Ministeriet for Børn, Unge og Ligestillingspulje til udvikling af digitale  læremidler samt økonomisk støtte fra Jyllands-Postens Fond og LB Fonden. 

 Ydermere er der i 2016 også en s-box på vej, til korrigering af læsp!

 

 Pernille Olsen er oprindelig uddannet lærer i 1999 fra N. Zahles Seminarium, og i 2009 dimitteret fra UCC med en PD i  logopædi (specialpædagogik, talepædagoglinjen). Siden 2009 ansat som talehørekonsulent ved Pædagogisk  Psykologisk Rådgivning i Glostrup kommune.

 

 Ida Kroner er uddannet cand. mag. i audiologopædi fra Københavns universitet. Siden 2007 ansat i Frederiksberg  kommunes PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), som tale-hørekonsulent. 

 

 

 Motivation for at udvikle Udtaleappen.

 Vi logopæder bag Speak App har gennem en årrække været inspireret af den tyske undervisningsmetode P.O.P.T.,  udviklet af Annette Fox-Boyer. P.O.P.T er en forkortelse for Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie. Du kan  læse mere videnskabeligt og detaljeret om her (Undervisningsmetoder til børn med udtalevanskeligheder).

 Metoden lægger stor vægt på skelnetræning, hvilket vi har rigtig gode erfaringer med at udføre sammen med forældre  og pædagoger, idet det kræver, at barnet træner sin skelneevne som intervaltræning flere gange om ugen i en periode.

 Vi har forsøgt at tænke kreativt med ordlister og farvekoder for, hvornår vi er nået til enkeltlyde, stavelser, vrøvleord  samt rigtige ord og har også forsøgt at gøre denne progression tydelig for barnet. Vi har arbejdet på at gøre det sjovt  og at inddrage bevægelser, hvilket vi har haft rigtig gode resultater med. 

 

 På trods af engagerede forældre og pædagogers indsats, har vi savnet et spil, der kunne gøre træningen meget mere  spændende, nutidig og let tilgængelig. Vi fik derfor idéen til at udvikle en app, der på en motiverende og spilbaseret  måde leder barnet gennem skelnetræningen. Vi gik derfor i gang med at designe en app, som er en platform,  aldersgruppen 3-6 år er vant til at færdes i. Det skulle ikke bare være en træningslejr, men et spil på en bondegård  med et narrativ, hvor barnet identificerer sig med hovedpersonen, katten, der har den samme udtalefejl som barnet.

 

 Oticon Fonden så heldigvis også et behov for nye digitale løsninger i den logopædiske undervisning, og har med sin  økonomiske støtte muliggjort udviklingen af Udtaleappen.  

bottom of page