top of page

Læseappen er et udfordrende læringsspil, der træner de vigtigste lydlige forudsætninger for at lære at læse samt den første lydsyntese, der fører til at barnet skriver ord. Appen tager således udgangspunkt i og træner de lydlige kompetencer, som barnets læseforudsætninger vurderes på ved den obligatoriske sprogvurdering ved skolestart. Appen er et professionelt og seriøst fagligt redskab, der kan benyttes det sidste år i børnehaven og i de første år i skolen i den tidlige læseundervisning. Banerne med lydsyntesemetoden gør også appen attraktiv og udfordrende for de børn, der er godt på vej i læseudviklingen. Forskningen peger på, at systematisk og direkte undervisning i bogstav/lyd- korrespondance er den mest effektive metode til at knække læsekoden. 

Indholdsmæssigt tilbyder appen

·        visuel skelnetræning af bogstaver (gåsefolden)

·        bogstaverne og deres lyde (Uglen i skoven)

·        forlydsøvelser (Uglen i skoven)  

·        rimskelnen både med ord og vrøvleord (hestestalden)

·        fonologisk subtraktion/orddeling og stavelser (hønsegården)

·        lydsyntese og den første fonologiske skrivning/alfabetiske skrivning (Uglen på stranden)

 

 

Hvad skal jeg vælge i startmenuen?

Du kan vælge mellem at oprette to forskellige typer af bruger. Indtaster du barnets navn er spillet designet til først at lukke næste opgave og bane op, hvis barnet har et tilfredsstillende antal rigtige svar. Her er det nemt at følge med i barnets udvikling. Hvis du ved, at barnet eksempelvis mestrer flere af de lydlige discipliner, og du vil springe dem over, kan du oprette en bruger ved navn ’admin’. Denne kode bevirker, at alle baner låses op, og I kan starte lige, hvor I vil.

Spillet kan spilles i one- eller two player mode.  Du vælger mode ved at trykke på ikonet for en eller to personer før hver bane. I two player mode kan børnene spille efter tur med en individuel score, men de kan også hjælpes ad med opgaverne.

Før hver bane er det ligeledes muligt at vælge, om der skal spilles med store eller små bogstaver.

Læseappen er udviklet af logopæderne Ida Kroner og Pernille Olsen, Speak App ApS, med støtte fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet og KL samt LB Fonden.

Læsefaglige konsulenter:

Camilla Højmark Find, læsevejleder

Stine Engmose, cand mag audiologopæd, ph.d.-studerende

Birthe Antonsen, speciallærer

 

 

 

Til forældre, pædagoger og børnehaveklasseledere:

Om børn i læsevanskeligheder

Man kan inddele læsevanskeligheder i to forsimplede typer; afkodningsvanskeligheder og læseforståelsesvanskeligheder. For eksempel: Afkodningsvanskeligheder dækker meget kort sagt over, at barnet har vanskeligt ved at forbinde læste bogstaver med relevante sproglyde, og ved at omsætte sproglyde til relevante bogstaver i skrivning.

Ved hjælp af tidlige sprogvurderinger/sprogscreeninger er det muligt at finde de børn, der er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder. For at opspore de børn der er i risiko, benytter de fleste kommuner sig af ’Sprogvurderingsmaterialet’, som kan foretages ved 3-årsalderen, 5-årsalderen og ved skolestart.

Sprogvurderingsmaterialet screener 4 forskellige sproglige dimensioner - det produktive sprog, det receptive sprog, de lydlige kompetencer og barnets kommunikative kompetencer.

I forhold til at vurdere barnets senere læseforståelse er det produktive sprog (det sprog barnet selv producerer, herunder det aktive ordforråd, sætningsdannelse og grammatik) og det receptive sprog (barnets sprogforståelse), afgørende.  Ses vanskeligheder i disse dimensioner, der vedrører sprogets indholdsmæssige side, er det naturligvis nødvendigt og meningsfuldt at iværksætte en indsats her.

Viser det sig, at barnet har vanskeligheder med dimensionen `lydlige kompetencer` skal barnets voksne være opmærksomme på at barnet er i større risiko for at få afkodningsvanskeligheder. Delopgaverne i dimensionen ’lydlige kompetencer’ omhandler barnets evne til at skelne rim, dets bogstavkendskab, skelnen af sproglyde /fonologisk subtraktion og hurtig navngivning/seriel benævnelse. Dimensionen rummer altså primært det vi kalder sproglig eller fonologisk opmærksomhed’. (Vejledning til sprogvurderingsmaterialet)

Det er i dimensionen ’lydlige kompetencer’, at Læseappen har sit faglige fokus i forhold til afkodning. Børn, der ikke kompenseres for deres vanskeligheder med de lydlige kompetencer får sværere ved at lære at læse, fordi afkodningen er vanskelig. Kompenseres der ikke for afkodningsvanskelighederne, bliver det ydermere svært at tilegne sig et mere komplekst ordforråd, som vi møder i alderssvarende tekster fremfor det mere simple ordkendskab, som vi møder i tale. På sigt kan barnet derfor også få læseforståelsesproblemer. (Jandorf og Thomsen (2016): Ordblindhed i grundskolen, Ministeriet for børn, Undervisning og Ligestilling).  

 

Læseforudsætningernes betydning for god læseudvikling

For den gruppe af børn, der har svært ved at lære at læse, er det meningsfuldt at sætte tidligt ind og træne deres læseforudsætninger, så de bliver hjulpet målrettet i mødet med skriftsproget.

To store danske undersøgelser, `Bornholmsundersøgelsen` og `Københavnsundersøgelsen`, har vist, at fokuseret arbejde med sproglyde har positiv effekt for børnenes læseudvikling langt op i skolegangen. Elementer i arbejdet med fonologisk (lydlig) opmærksomhed var på hele ord, at sige ord i stavelser, at arbejde med rim og til sidst arbejde med enkelte sproglyde. I dette arbejde med enkelte sproglyde valgte man i københavnsundersøgelsen at bruge bogstaver i tilknytning til øvelserne med lyde. Det er ikke klart, præcis hvilken rækkefølge, der vil være den bedste progression. Det er sandsynligt, at den største effekt af disse programmer har været, om man også nåede til arbejdet med enkeltlyde, dog ikke forstået på den måde, at de andre dele skal springes over. (Elbro, C. (2014) Læsning og læseundervisning: Forudsætninger for læsning. Hans Reitzels Forlag).

Ovennævnte fonologiske opmærksomhed udgør en vigtig del af barnets læseforudsætninger, som altså screenes som ’Lydlige kompetencer’ i sprogvurderingen ved 5- årsalderen inden skolestart og obligatorisk lige efter skolestart. Nogle læseforudsætninger har en forudsigelsesværdi i forhold til barnets læseudvikling og andre læseforudsætninger er årsagsforbundet med læseudviklingen. (Elbro, C. (2014) Læsning og læseundervisning: Forudsætninger for læsning, Hans Reitzels Forlag).

 

Bogstavkendskab er den enkeltstående faktor i førskolealderen, som kan forudsige noget om barnets senere læseudvikling, men bogstavkendskabet i sig selv er ikke brugbart i læsningen – det er derimod barnets viden om bogstavernes enkeltlyde. Det er dem, der igangsætter læseudviklingen. Generelt er en opmærksomhed på det talte sprog, herunder sætningsopbygningen, en vigtig del i forhold til at forstå, hvordan sproget er bygget op, og hvordan det lyder. Forståelsen for at sproget er bygget op af lyde, er afgørende for, at barnet kan se meningen med at lære tegn/bogstaver som repræsentanter/symboler for lyde. (Elbro, C. (2014) Læsning og læseundervisning: Forudsætninger for læsning. Hans Reitzels Forlag).

Blandt mindre børn (4-5 år) kan barnets opmærksomhed på stavelser og rim, set som regelmæssige stavemønstre, der udgør rimdelen af ordene, forudsige læseudviklingen. Det er dog endnu ikke dokumenteret, om arbejdet med rim i 0. klasse har en direkte årsagssammenhæng med senere læseudvikling. Det er til gengæld dokumenteret, at det i 0. klasse er vigtigere, hvad børnene kan med de enkelte sproglyde. Førskolebørns opmærksomhed på de enkelte sproglyde hører til blandt de stærkeste indikatorer for deres senere læseudvikling. Kan barnet høre, hvilke ord der starter med den samme lyd? Kan de tage en stavelse og en lyd væk fra et ord og regne ud, hvad det så bliver, altså fonologisk subtraktion? (Elbro, C. (2014) Læsning og læseundervisning: Forudsætninger for læsning. Hans Reitzels Forlag).

Læseforudsætninger er således et kontinuum af mange typer sproglig/fonologisk opmærksomhed, som kan være meningsfuldt at træne i det læseforberedende arbejde.

 

Velkommen til Læseappen – alt det gode samlet i en app!

 

 

 

Om Læseappen

’Kort sagt viser undersøgelser, at det faktisk kan lade sig gøre at foregribe læsevanskeligheder i mange tilfælde.’  

I læseappen finder du træning af alle de klassiske læseforudsætningsdiscipliner samlet i en app – og tilmed med mulighed for at øve den første alfabetiske/fonologiske skrivning!

Læseappens opgaver er pakket ind i en sjov og æstetisk spiloplevelse, hvor barnet spiller hovedpersonen, en gårdkat. Katten jages af den bidske gårdhund, og for at slippe af med den, skal katten samle kasteskyts i de forskellige baner ved at løse opgaverne. Til sidst i spillet får barnet lov at kanøfle hunden ved at kaste tingene efter den!

 

Læseappen er udviklet af logopæderne Ida Kroner og Pernille Olsen fra Speak App ApS i et tæt samarbejde med læsevejleder Camilla Højmark Find og audiologopæd. Den har sit faglige afsæt i den lydbaserede læsetilegnelse, der fokuserer på elevernes auditive skelneevne. Evnen til at skelne mellem sprogets lyde er en nødvendig forudsætning for at kunne forbinde lyd og bogstav i den første læsning og skrivning. Læseappen er bygget efter samme læst som sprogvurderingens delopgaver, og det er derfor nemt at træne de forskellige lydlige discipliner målrettet og systematisk.

Læseappen er designet med henblik på, at alle børn på vej ind i læsningen kan udfordres på rette niveau. Til de børn, der har vanskeligheder i forhold til at fastholde auditive input, er der indbygget visuel støtte med animationer samt forskellige hjælpefunktioner. Barnet kan ved hjælp af disse hjælpefunktioner få modelleret og gentaget strategierne til læsningen igen og igen, indtil de mestrer dem.

Læseappen er selvinstruerende og rummer store differentieringsmuligheder, idet hver enkelt bane tilbyder mange opgaver på hvert niveau og samtidig stiger i sværhedsgrad.

  

 

 

bottom of page